RASTAFEST TICKET OUTLETS

GRAMPS & ELAINE RESTAURANT
3090 Eglinton Avenue East
Scarborough, Ontario – 416-265-7373
 
NATIA
Sheridan Mall – 1616 Wilson Street
Toronto, Ontario – 416-748-1616
 
MONTEGO JERK RESTAURANT
York Gate Mall, 1 York Gate Blvd
Toronto, Ontario – 416-661-9583
 
TORONTO PLAZA HOTEL
1677 Wilson Street
Toronto, Ontario – 647-216-7515/647-764-2315
 
LLOYD’S PHOTOGRAPHY
2349A Finch Avenue West
Toronto, Ontario – 416-749-0433
 
KITCHEN KING
20 Nugget Avenue
Scarborough, Ontario – 416-298-0330
 
TREAJAH ISLE
1514 Eglinton Avenue West
Toronto, Ontario – 416-787-7615
 
2 LINED MUSIC HUT
10 Milner Business Court, unit 300
Scarborough, Ontario – 416-264-3999
 
GRANNY’S PLACE
2545 Hurontario Street
Mississauga, Ontario – 905-272-4950
 
RASTAFARI PARTNERING INC
Durham Region – 289-913-0713
 
I AM ME
Cambridge, Ontario – 226-600-0923